Phim “Hố địa ngục” được đánh giá cao trong ngày đầu tiên phát hành

Phim “Hố địa ngục” nhận được phản hồi tốt trong ngày phát hành đầu tiên. Ảnh: Xinhua
Phim “Hố địa ngục” nhận được phản hồi tốt trong ngày phát hành đầu tiên. Ảnh: Xinhua
Phim “Hố địa ngục” nhận được phản hồi tốt trong ngày phát hành đầu tiên. Ảnh: Xinhua
Lên top