Phim Hàn “Chờ mùa xuân xanh” bất ngờ giảm tỉ suất người xem

Phim “Chờ mùa xuân xanh” sụt giảm tỉ suất người xem ở những tập cuối cùng. Ảnh: Xinhua
Phim “Chờ mùa xuân xanh” sụt giảm tỉ suất người xem ở những tập cuối cùng. Ảnh: Xinhua
Phim “Chờ mùa xuân xanh” sụt giảm tỉ suất người xem ở những tập cuối cùng. Ảnh: Xinhua
Lên top