Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Phim hài nhạt vẫn chạm ngưỡng ăn khách, vì sao?