Phim “Godzilla đại chiến Kong” lập kỷ lục với doanh thu 400 triệu USD

Phim “Godzilla đại chiến Kong” cán mốc 400 triệu USD doanh thu phòng vé trên thế giới. Ảnh: Xinhua
Phim “Godzilla đại chiến Kong” cán mốc 400 triệu USD doanh thu phòng vé trên thế giới. Ảnh: Xinhua
Phim “Godzilla đại chiến Kong” cán mốc 400 triệu USD doanh thu phòng vé trên thế giới. Ảnh: Xinhua
Lên top