Phim "Gạo nếp gạo tẻ" phần 2 có gì khác so với phần 1?

Phim "Gạo nếp gạo tẻ" phần 1. Ảnh: ST
Phim "Gạo nếp gạo tẻ" phần 1. Ảnh: ST
Phim "Gạo nếp gạo tẻ" phần 1. Ảnh: ST
Lên top