Phim “D.P - Truy bắt lính đào ngũ” của Jung Hae In đạt thành tích khả quan

Jung Hae In trở lại ấn tượng trong series phim "D.P - Truy bắt linh đào ngũ". Ảnh: Netflix.
Jung Hae In trở lại ấn tượng trong series phim "D.P - Truy bắt linh đào ngũ". Ảnh: Netflix.
Jung Hae In trở lại ấn tượng trong series phim "D.P - Truy bắt linh đào ngũ". Ảnh: Netflix.
Lên top