Phim bom tấn của Jisoo - Blackpink đóng máy: Cơ hội phát sóng đến gần

Phim Jisoo - Blackpink được dự đoán sắp có lịch chiếu. Ảnh: Xinhua.
Phim Jisoo - Blackpink được dự đoán sắp có lịch chiếu. Ảnh: Xinhua.
Phim Jisoo - Blackpink được dự đoán sắp có lịch chiếu. Ảnh: Xinhua.
Lên top