Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phi Thanh Vân tố chồng ăn chơi trác táng, đập phá, dọa đốt nhà để đòi con