Phi Thanh Vân lẻ bóng đi sự kiện với gương mặt khác lạ khó nhận ra