Phí Phương Anh lột xác cực ngầu và nổi loạn sau The Face