Phi Nhung: "Hồi đó Mạnh Quỳnh tự cao lắm, tôi rất ghét"

Phi Nhung và Mạnh Quỳnh là cặp đôi song ca ăn ý hơn 20 năm qua. Ảnh: NSCC, CTCC
Phi Nhung và Mạnh Quỳnh là cặp đôi song ca ăn ý hơn 20 năm qua. Ảnh: NSCC, CTCC
Phi Nhung và Mạnh Quỳnh là cặp đôi song ca ăn ý hơn 20 năm qua. Ảnh: NSCC, CTCC
Lên top