Phát loa "Ghen Cô Vy" tuyên truyền ngừa COVID-19 trên phố Hà Nội

Lên top