Phát live thi thể NS Chí Tài rồi bị dư luận phản ứng, Hiếu Hiền nói gì?

Lên top