Phần tiếp theo của “Người Nhện ngoại truyện” lại hoãn ngày ra mắt

Bộ phim thứ hai về đối thủ của Người Nhện tiếp tục lùi ngày ra mắt thêm 7 tháng nữa. Ảnh: Twitter
Bộ phim thứ hai về đối thủ của Người Nhện tiếp tục lùi ngày ra mắt thêm 7 tháng nữa. Ảnh: Twitter
Bộ phim thứ hai về đối thủ của Người Nhện tiếp tục lùi ngày ra mắt thêm 7 tháng nữa. Ảnh: Twitter
Lên top