Phan Thị Mơ được đề cử vào 2 hạng mục của “Ngôi sao xanh”

Diễn viên Phan Thị Mơ. Ảnh: Phan Tiến Vũ
Diễn viên Phan Thị Mơ. Ảnh: Phan Tiến Vũ
Diễn viên Phan Thị Mơ. Ảnh: Phan Tiến Vũ
Lên top