Phần ngoại truyện của Diên Hi Công Lược hứa hẹn tạo nên "cơn sốt" mới

Nhân vật Ngụy Anh Lạc do diễn viên Ngô Cẩn Ngôn đóng. Ảnh: ST
Nhân vật Ngụy Anh Lạc do diễn viên Ngô Cẩn Ngôn đóng. Ảnh: ST
Nhân vật Ngụy Anh Lạc do diễn viên Ngô Cẩn Ngôn đóng. Ảnh: ST
Lên top