Phạm Lịch tố Phạm Anh Khoa "gạ tình": Dũng cảm hay chiêu PR?

Lên top