Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Phạm Lịch chấp nhận lời xin lỗi của Phạm Anh Khoa