Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phạm Hương vô tư chỉnh váy cho học trò Ngọc Loan vì sợ "lộ hàng"