Phạm Hương nổi giận yêu cầu ngừng quay, Kỳ Duyên trách móc vì không được tôn trọng

Phạm Hương. Ảnh: T L
Phạm Hương. Ảnh: T L
Phạm Hương. Ảnh: T L