Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phạm Hương, Lan Khuê đọ sắc lộng lẫy khi nhận giải thưởng