Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phạm Hương hóa "cò hương" lênh khênh bên dàn thí sinh Bước nhảy ngàn cân