Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Phạm Hương chính thức lên tiếng trước tin đồn sắp lấy chồng