Phạm Hương chính thức lên tiếng trước tin đồn sắp lấy chồng