Phạm Hồng Phước rơi lệ trước thí sinh thi hát để giúp cháu bị bệnh thận

Cô Hoàng Thị Phấn thể hiện phần thi của mình. Ảnh: HTV7.
Cô Hoàng Thị Phấn thể hiện phần thi của mình. Ảnh: HTV7.