Phạm Băng Băng, Trịnh Sảng và mỹ nhân Hoa ngữ đánh mất sự nghiệp vì scandal

Lý Tiểu Lộ, Phạm Băng Băng, Trịnh Sảng mất sự nghiệp vì scandal. Ảnh: Xinhua.
Lý Tiểu Lộ, Phạm Băng Băng, Trịnh Sảng mất sự nghiệp vì scandal. Ảnh: Xinhua.
Lý Tiểu Lộ, Phạm Băng Băng, Trịnh Sảng mất sự nghiệp vì scandal. Ảnh: Xinhua.
Lên top