Phạm Băng Băng, Trịnh Sảng bị gắn mác "nghệ sĩ ô danh", Triệu Vy vắng mặt?

Phạm Băng Băng, Trịnh Sảng, Triệu Vy bị xếp vào hàng nghệ sĩ có vết nhơ trong Cbiz. Ảnh: Sina.
Phạm Băng Băng, Trịnh Sảng, Triệu Vy bị xếp vào hàng nghệ sĩ có vết nhơ trong Cbiz. Ảnh: Sina.
Phạm Băng Băng, Trịnh Sảng, Triệu Vy bị xếp vào hàng nghệ sĩ có vết nhơ trong Cbiz. Ảnh: Sina.
Lên top