Phạm Băng Băng phản bác tin đồn dính líu đến scandal của Ngô Diệc Phàm

Phạm Băng Băng phản ứng gay gắt khi bị tố dính líu đến scandal của Ngô Diệc Phàm. Ảnh: Xinhua
Phạm Băng Băng phản ứng gay gắt khi bị tố dính líu đến scandal của Ngô Diệc Phàm. Ảnh: Xinhua
Phạm Băng Băng phản ứng gay gắt khi bị tố dính líu đến scandal của Ngô Diệc Phàm. Ảnh: Xinhua
Lên top