Phạm Anh Khoa chỉ xin lỗi thôi thì chưa đủ

Hình ảnh Phạm Anh Khoa trong video xin lỗi mới đây.
Hình ảnh Phạm Anh Khoa trong video xin lỗi mới đây.
Hình ảnh Phạm Anh Khoa trong video xin lỗi mới đây.
Lên top