Permission to dance của BTS sau 1 ngày ra mắt: Thành tích và hạn chế

Hit mới của BTS đang oanh tạc nhiều bảng xếp hạng âm nhạc. Ảnh: Xinhua.
Hit mới của BTS đang oanh tạc nhiều bảng xếp hạng âm nhạc. Ảnh: Xinhua.
Hit mới của BTS đang oanh tạc nhiều bảng xếp hạng âm nhạc. Ảnh: Xinhua.
Lên top