Penthouse, Mr. Queen, Vincenzo lọt top phim Hàn đạt rating cao nhất 2021

Penthouse, Mr. Queen, Vincenzo là những phim truyền hình Hàn Quốc được yêu thích trong năm 2021. Ảnh: Poster.
Penthouse, Mr. Queen, Vincenzo là những phim truyền hình Hàn Quốc được yêu thích trong năm 2021. Ảnh: Poster.
Penthouse, Mr. Queen, Vincenzo là những phim truyền hình Hàn Quốc được yêu thích trong năm 2021. Ảnh: Poster.
Lên top