“Peaches” của Justin Bieber xuất sắc trở lại Top 5 Billboard Hot 100

“Peaches” của Justin Bieber bất ngờ trở lại khi lọt Top 5 Billboard Hot 100. Ảnh: Xinhua
“Peaches” của Justin Bieber bất ngờ trở lại khi lọt Top 5 Billboard Hot 100. Ảnh: Xinhua
“Peaches” của Justin Bieber bất ngờ trở lại khi lọt Top 5 Billboard Hot 100. Ảnh: Xinhua
Lên top