Paris Hilton suýt mất chiếc nhẫn đính hôn 2 triệu USD ở hộp đêm