Orange lột xác về hình ảnh nhưng âm nhạc có đủ thuyết phục?

Orange thay đổi lớn về hình ảnh sau thời gian tách khỏi công ty Châu Đăng Khoa. Ảnh: NSCC.
Orange thay đổi lớn về hình ảnh sau thời gian tách khỏi công ty Châu Đăng Khoa. Ảnh: NSCC.
Orange thay đổi lớn về hình ảnh sau thời gian tách khỏi công ty Châu Đăng Khoa. Ảnh: NSCC.
Lên top