“Ông trùm” Phan Quân hóa thành chiến sĩ Hồng quân Nga trong MV của Hiền Anh