“Ông chủ” Big Hit và 3 điều lệ hà khắc dành cho “gà cưng”

Hai thành viên nhóm TXT tiết lộ một số điều lệ hà khắc dành cho "gà cưng" của Big Hit Entertaiment. Ảnh nguồn: Mnet.
Hai thành viên nhóm TXT tiết lộ một số điều lệ hà khắc dành cho "gà cưng" của Big Hit Entertaiment. Ảnh nguồn: Mnet.
Hai thành viên nhóm TXT tiết lộ một số điều lệ hà khắc dành cho "gà cưng" của Big Hit Entertaiment. Ảnh nguồn: Mnet.
Lên top