"Ơn giời! Cậu đây rồi": Xuân Bắc khen ngợi sự thông minh của Lương Thanh

Lên top