"Ơn giời! Cậu đây rồi" tập 3: Xuân Bắc muốn dừng làm MC chỉ vì lí do này

MC Xuân Bắc trong "Ơn giời! Cậu đây rồi". Ảnh: Đông Tây.
MC Xuân Bắc trong "Ơn giời! Cậu đây rồi". Ảnh: Đông Tây.
MC Xuân Bắc trong "Ơn giời! Cậu đây rồi". Ảnh: Đông Tây.
Lên top