"Ơn giời, cậu đây rồi" mùa 7: Trấn Thành nhận cơn mưa lời khen từ khán giả

Trấn Thành và Lý Nhã Kỳ. Ảnh: Đông Tây Promotion
Trấn Thành và Lý Nhã Kỳ. Ảnh: Đông Tây Promotion
Trấn Thành và Lý Nhã Kỳ. Ảnh: Đông Tây Promotion
Lên top