Ồn ào bủa vây Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch

Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch liên tiếp  dính ồn ào. Ảnh: Xinhua.
Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch liên tiếp dính ồn ào. Ảnh: Xinhua.
Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch liên tiếp dính ồn ào. Ảnh: Xinhua.
Lên top