Ồn ào bủa vây Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Ảnh: Xinhua.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Ảnh: Xinhua.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Ảnh: Xinhua.
Lên top