Ở tuổi 54, “Tiểu Long Nữ” Lý Nhược Đồng lựa chọn cuộc sống an yên

"Tiểu Long Nữ" Lý Nhược Đồng ngày ấy - bây giờ. Ảnh: Mnet.
"Tiểu Long Nữ" Lý Nhược Đồng ngày ấy - bây giờ. Ảnh: Mnet.
"Tiểu Long Nữ" Lý Nhược Đồng ngày ấy - bây giờ. Ảnh: Mnet.
Lên top