Nữ hoàng ảnh lịch Hiền Mai - cùng thời Việt Trinh và nỗi đau không dám nhớ

Hiền Mai và Việt Trinh từng là "Nữ hoàng ảnh lịch". Ảnh: NSCC.
Hiền Mai và Việt Trinh từng là "Nữ hoàng ảnh lịch". Ảnh: NSCC.
Hiền Mai và Việt Trinh từng là "Nữ hoàng ảnh lịch". Ảnh: NSCC.
Lên top