NTK Đỗ Mạnh Cường bay ra thủ đô dự đêm kỷ niệm 5 năm của Elise