NSƯT Xuân Bắc giành 40 triệu đồng khi chơi "Ai là triệu phú"

NSƯT Xuân Bắc giành 40 triệu đồng tại "Ai là triệu phú". Ảnh: Cắt clip.
NSƯT Xuân Bắc giành 40 triệu đồng tại "Ai là triệu phú". Ảnh: Cắt clip.
NSƯT Xuân Bắc giành 40 triệu đồng tại "Ai là triệu phú". Ảnh: Cắt clip.
Lên top