NSND Thu Hà: "Hướng dương ngược nắng" không cổ xuý người thứ 3

NSND Thu Hà và Vân Dung đối đầu trong "Hướng dương ngược nắng". Ảnh: VFC.
NSND Thu Hà và Vân Dung đối đầu trong "Hướng dương ngược nắng". Ảnh: VFC.
NSND Thu Hà và Vân Dung đối đầu trong "Hướng dương ngược nắng". Ảnh: VFC.
Lên top