Noo Phước Thịnh tranh thủ lót dạ, gấp rút chuẩn bị cho Asia Song Festival 2016