Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Noo Phước Thịnh hăng say tập luyện để biểu diễn cùng dàn sao Châu Á