Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Noo Phước Thịnh gây quỹ ủng hộ miền Trung theo cách riêng khác người