Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Noo Phước Thịnh cùng Hà Hồ, Đông Nhi hứa hẹn bùng nổ trong Đại nhạc hội Funring Day