Noo Phước Thịnh bùng nổ trong live concert đánh dấu 7 năm ca hát